Wil je groei binnen je team of afdeling dan heb ik het volgende aanbod:


Processen begeleiden:

Je team of afdeling is toe aan een volgende stap en een pas op de plaats met aandacht voor elkaar is nodig. Dan kan een teambuilding bijeenkomst of teamevaluatie wenselijk zijn. Met elkaar stil staan bij waar je als team staat, wat jullie krachten zijn en waar je naartoe wil groeien. Voor teambuilding is minimaal een halve dag nodig en een dag wenselijk. Een teamevaluatie kan, afhankelijk van de grootte van de groep in 2 uur.

Wil je een lerend team zijn, dat open blijft staan voor elkaar, voor feedback en kritisch blijft kijken naar het werk? Begeleide Intervisie kan dan wenselijk zijn: het begeleiden van groepen van 4-8 personen zodat zij na 4-6 begeleide bijeenkomsten zelfstandig intervisie kunnen doen. De bijeenkomsten zijn doorgaans 1,5 tot 2 uur.

Trainen:

Voor alle trainingen die ik geef geldt, dat ik graag eerst met jullie in gesprek ga, om ervoor te zorgen dat de training aansluit bij de wensen en de dagelijkse praktijk. Mijn voorkeur gaat uit naar trajecten. Dit houdt in een training gecombineerd met consultatie op maat rondom het borgen en implementeren van de kennis en vaardigheden uit de training. Aanpassingen en combinaties zijn dus ten alle tijde mogelijk. Mijn expertise ligt op de volgende vlakken:

Signs of Safety

Is een oplossingsgerichte werkwijze waarin gewerkt wordt aan het veilig stellen van kinderen door samenwerking en partnerschap met het gezin en hun netwerk. De benadering is door Andrew Turnell en Steve Edwards in de jaren ’90 in Australië ontwikkeld en wordt sindsdien in steeds meer landen over de wereld toegepast.
Het netwerk van het gezin wordt intensief betrokken bij het onderzoeken van de veiligheid van de kinderen. Door hen te vragen waar zij zich zorgen over maken, welke krachten zij zien en welke ideeën zij hebben voor de veiligheid van de kinderen nu en in de toekomst, wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen met meerdere mensen gedeeld. Zij laten door middel van het in meerdere netwerkberaden gemaakte en tussentijds uitgevoerde en bijgestelde veiligheidsplan zien, hoe zij er gezamenlijk voor zorgen dat de kinderen veilig zijn en blijven.

Oplossingsgericht werken


De kern van oplossingsgericht werken is dat:
– de focus ligt op de gewenste situatie in plaats van het probleem,
– op reeds bereikte successen en niet op missers en falend optreden,
– op competenties en mogelijkheden in plaats van zwakten en beperkingen,
– op successen en niet op analyses van het probleem,
– op stap voor stap en niet op de grote sprong.

Als mens zijn we van nature sterker gericht op problemen en defecten. De neiging is om door veel te weten over het probleem, het defect, de oorzaak en de schuldige de oplossing te vinden. Een oplossing zal nooit ontstaan zonder een grondige analyse is de gedachte. Bij oplossingsgericht werken onderzoekt men wat helpt en al heeft geholpen om verder te komen. Men werkt succesgericht en zoekt oorzaken van succes en daarbij uitzonderingen van het probleem.
Oplossingsgericht werken is een krachtige, positieve methode om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te bewerkstelligen. Het is een in de praktijk bewezen methode die werkt!

Systeemgericht werken


Onder systeemgericht werken verstaat men dat de problematiek/hulpvraag van de centrale cliënt niet geïsoleerd beschouwen maar in samenhang met zijn of haar functioneren in zijn/haar sociale omgeving. De dynamiek van zijn sociale omgeving (waaronder in eerste instantie huishouding/gezinssituatie, maar die ook breder opgevat wordt zoals bijvoorbeeld vrienden, familie, werk en de maatschappij) staat centraal in de probleemanalyse en de oplossing in de vorm van het hulpverleningstraject wordt samengesteld.
Systeemgericht werken veronderstelt dat er nauw wordt samengewerkt met de cliënt. De cliënt staat centraal. De cliënt wordt actief betrokken bij de probleemanalyse en het formuleren en in gang zetten van oplossingen. Een analyse van de draaglast en de draagkracht maakt hier onderdeel van uit. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de hulpverlening is dat de cliënt gemotiveerd moet zijn om hulp te aanvaarden. Aan die motivatie moet continu gewerkt worden.

Agressie regulatie


Tijdens het werk kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressief gedrag van clienten. Schelden, dreigen, persoonlijk beledigen of intimideren zijn helaas geen zeldzame incidenten, maar vaak voorkomende uitingen van agressie. De gevolgen van agressie en intimidatie kunnen zeer ingrijpend zijn. Medewerkers kunnen last krijgen van psychische en lichamelijke klachten. Agressie levert veel spanning op en kan een flinke impact hebben op het persoonlijk welbevinden en functioneren. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de eigen spanning leren reguleren, een agressieve clienten leren kalmeren of duidelijk grenzen leren stellen zodat de situatie niet escaleert en de eigen veiligheid en die van anderen gewaarborgd blijft.

Mijn standaard aanbod is:


klik hier voor het standaard aanbod

Signs of safety basistraining 4 dagen
Signs of Safety verdiepingstraining Words and pictures 2 dagen
Signs of Safety implementatie en borging: begeleiden van groep supervisie proces
Supervisie Implementatie en borging: coaching on the job van Gedragswetenschappers/ werkbegeleiders/ behandelcoördinatoren
Oplossingsgericht werken: 2 dagen basis training
Agressie regulatie training: 1 dag
Systeemgericht werken 4 dagdelen