• jouworganisatie

Wil je niet alleen jezelf of jouw team in hun kracht zetten maar de hele organisatie… dan zitten we helemaal op een lijn! Als je een hele organisatie betrekt bij veranderingen zorgt dit voor breed draagvlak, eenheid van taal en enthousiasme! Wat ik hierin kan betekenen is het volgende:


Inspireren:

In deze hectische tijd van veranderingen/ pandemie/ bezuinigingen en herogranisaties is het vaak lastig de mogelijkheden te blijven zien en geloven. Hier kan ik bij helpen. Ik ga met je/ jullie in gesprek over jouw organisatie, waar die nu  staat en waar je naartoe wil. O.b.v. dit gesprek formuleer ik een idee over hoe dit aan te pakken. Vaak zijn korte actieve bijeenkomsten bij voorkeur met de gehele of een groot deel van de organisatie een startpunt. Hierin wordt de focus gelegd op waar medewerkers blij van worden en wat hun stip op de horizon ligt voor de organisatie. dit wordt vertaalt in kleine eerste stappen die direct gezet kunnen worden.

Sturen op talent:

Ik geloof dat een organisatie optimaal groeit wanneer er gebruik wordt gemaakt van de aanwezige talenten. Ik help je in kaart te brengen welke talenten je organisatie nodig heeft om vervolgens te onderzoeken welke talenten er al zijn en hoe deze volledig tot hun recht komen en een inspiratie kunnen zijn voor anderen.

Consultancy:

Wanneer je als organisatie op een nieuwe manier wil werken, bijvoorbeeld door Signs of Safety als basis benaderingswijze en proces te kiezen, komt er veel bij kijken. Vaak is de veronderstelling dat training zorgt voor verandering. Training is echter slechts een onderdeel. Naast het leren van medewerkers is namelijk van groot belang dat beleid, managementstijl en IT aangepast worden aan de manier van werken. Dit alles dient afgestemd te worden met keten partners en gemeten te worden op een manier die zinvol is voor zowel de organisatie als de cliënten. Dit alles is een proces wat vaak 3 tot 5 jaar duurt. Door middel van vragen stellen en met jullie samen doelen te verhelderen kan ik jouw organisatie steunen in dergelijke veranderprocessen.