Bekijk welk aanbod bij jou past. Zowel voor individuen als groepen als organisaties.

Alle trainingen hebben een standaard aanpak en zijn voor iedereen of iedere groep naar wens aan te passen. De consulten, coaching en supervisie worden op maat vorm gegeven.

trainingen

Basis training Signs of Safety

Tijdens deze training leer je de basis van Signs of Safety: veiligheid vergroten door netwerk in te zetten die samen met het huishouden actie ondernemen zodat nieuw geweld voorkomen wordt. Hiervoor is een goede analyse en goede samenwerking nodig. Dit leer je in de basis, naast het in gesprek gaan met kinderen en netwerk vinden en coachen om tot een veiligheidsplan te komen.

Vervolgtraining Veiligheidsplanning

Tijdens deze training bouw je verder op de basis van Signs of Safety: een procesmodel met als doel veiligheid vergroten in huishoudens waar zorgen zijn over huiselijk geweld en kindermishandeling. Je leert hoe je de uitdagingen in het vinden en empoweren van het netwerk kunt overwinnen zodat je samen met het huishouden en het netwerk het proces van veiligheidsplanning kunt doorlopen. Je leert hen bevragen op een manier die ervoor zorgt dat zij bewust worden hoe zij zien dat er gevaar dreigt en wat belangrijk is voor de kinderen om dan te doen. Je oefent met het maken van een woord en beeld verhaal, een tijdlijn en denkt na over hoe je kunt monitoren en het netwerk helpen volhouden.

Vervolg training Woord en beeld

Tijdens deze training leer je het Woord en Beeld proces. Het woord en beeld proces is een cruciaal onderdeel van Signs of Safety. Dit betekent dat je ouders en andere belangrijke volwassenen om een kind heen, leert bevragen vanuit een balans tussen compassie en autoriteit.  Op die manier vind je samen woorden om de moeilijke gebeurtenissen en beslissingen in het leven van het kind uit te leggen. Bijvoorbeeld gebeurtenissen zoals een uit huis plaatsing, geweld in huis, seksueel misbruik, een scheiding of het overlijden van een dierbare.  Op basis van deze woorden maak je een verhaal met tekeningen wat samen met ouders en andere belangrijke volwassenen verteld wordt aan het kind. Ook het vertalen van de afspraken die gemaakt zijn om het kind te beschermen in woord en beeld komt aan bod.

consult, team of organization building, coaching intervisie en supervisie

LVSC geregistreerd supervisor en organisatie begeleider. Zowel voor een individueel traject of consult als bijeenkomsten voor je team of gehele organisatie is Lotte Strik training en consultancy beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een teamdag of een bijeenkomst met de gehele organisatie om positief een nieuwe verandering, fusie of ontwikkeling te starten.

Oplossingsgericht werken

Met deze oplossingsgerichte training leer je vaardigheden, kennis en technieken waarmee je de focus leert leggen op wat er goed gaat. In coaching, hulpverlening of begeleiding ligt van nature de focus op problemen en deze willen aanpakken. Hiermee gaat er vaak minder aandacht na de krachten. mogelijkheden, kennis en vaardigheden die er naast de problemen ook zijn. Deze ontdekken en uitvergroten zodat ze ingezet kunnen worden om uitdagingen aan te gaan is wat je leert in deze training.