Signs of Safety

lotte’s specialisatie is Signs of safety, signs of safety is een oplossingsgerichte werkwijze waarin gewerkt wordt aan het veilig stellen van kinderen door samenwerking en partnerschap met het gezin en hun netwerk. De benadering is door Andrew Turnell en Steve Edwards in de jaren ’90 in Australië ontwikkeld en wordt sindsdien in steeds meer landen over de wereld toegepast.

Het netwerk van het gezin wordt intensief betrokken bij het onderzoeken van de veiligheid van de kinderen. Door hen te vragen waar zij zich zorgen over maken, welke krachten zij zien en welke ideeën zij hebben voor de veiligheid van de kinderen nu en in de toekomst, wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen met meerdere mensen gedeeld. Zij laten door middel van het in meerdere netwerkberaden gemaakte en tussentijds uitgevoerde en bijgestelde veiligheidsplan zien, hoe zij er gezamenlijk voor zorgen dat de kinderen veilig zijn en blijven.

safety

Signs of Safety training

Tijdens deze training leer je de basis van Signs of Safety: een procesmodel met als doel veiligheid vergroten in huishoudens waar zorgen zijn over huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze veiligheid wordt vergroot door netwerk in te zetten die samen met het huishouden actie ondernemen op momenten dat gevaar dreigt, om zo te voorkomen dat er opnieuw gevaar ontstaat. Het model heeft als focus, onderzoeken wat al werkt. Van belang is dat professionals samen met huishouden en netwerk analyseren, veiligheidsplannen maken, veiligheidsplannen uitvoeren en bijstellen, waarbij kinderen centraal staan.

gecertificeerd

CRKBO

Wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en zijn derhalve gecertificeerd bij hét register voor aanbieders van kort beroepsonderwijs.LVSC

LVSC is dé beroepsvereniging voor Coaches, Supervisoren en Organisatiebegeleiders. Onze geregistreerde begeleiders van professionals zijn gecertificeerde en ervaren vakmensen die oog hebben voor kwaliteit en voortdurend aan hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het vak werken.

Signs of Safety®

Signs of Safety® wordt algemeen beschouwd als de leidende participatieve benadering van kinderbescherming die momenteel beschikbaar is.